Het Matchpoint Flexwonen is een service van het Expertisecentrum Flexwonen. Wij stellen de informatie op het Matchpoint Flexwonen met de grootste zorgvuldigheid samen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Het Expertisecentrum Flexwonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of het zich beroepen op informatie op onze website.

Het Matchpoint Flexwonen biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.Wij houden de informatie op het Matchpoint Flexwonen zo actueel mogelijk. Wijzigingen worden zo veel mogelijk in bestaande teksten verwerkt. Deze teksten worden overschreven door een nieuwe versie.